vns8458.com2018年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示

  根据《vns8458.com所属部分事业单位2018年公开招聘工作人员公告》有关要求,现将公开招聘工作人员总成绩公示如下:

岗位 姓名 准考证号 成绩 合计 排名
笔试 60% 面试 40%
儿科医师 冯杏 93060084926 56.30 33.78 82.88 33.15 66.93 1
丁荣 93060173726 51.00 30.60 79.24 31.70 62.30 2
心血管病医师 李萍 93060121503 57.00 34.20 85.12 34.05 68.25 1
周红玉 93060090513 57.10 34.26 74.14 29.66 63.92 2
神经内科医师 丁宇 93060092526 50.00 30.00 74.80 29.92 59.92 1

来源:省残联人事部